دوشنبه, 29 دی,1399 - سه شنبه, 30 دی,1399 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل کورد سقز

سقز ، میدان مادر
3,000,000 ریال
تا 12% تخفیف

2,650,000 ریال

موقعیت هتل کورد روی نقشه

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
تا 12% تخفیف 3,000,000 ریال 2,650,000 ریال
دو تخته دبل دو تخته دبل 2 نفر
تا 5% تخفیف 4,050,000 ریال 3,850,000 ریال
دو تخته توئین دو تخته توئین 2 نفر
تا 5% تخفیف 4,050,000 ریال 3,850,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 7% تخفیف 5,250,000 ریال 4,900,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
تا 9% تخفیف 6,500,000 ریال 5,950,000 ریال