کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
W5CH7060
کلاس پرواز
Y